ขั้นตอนการทำ ถมทอง เครื่องถมเมืองนคร

วิธีการทำถมทอง เครื่องถมเมืองนคร nielloware (Krueng Thom) สำหรับการทำเครื่องถม การทำถมทองหรือถมตะทอง มีกระบวนก…

View More ขั้นตอนการทำ ถมทอง เครื่องถมเมืองนคร

ตำนานช่างถมเมืองนคร – ถมนคร หัตถกรรมที่เชิดหน้าชูตาของเมืองนคร

ด้านช่างถมนครศรีธรรมราชก็มีหลักฐานว่าตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงมีรับสั่งให้เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช…

View More ตำนานช่างถมเมืองนคร – ถมนคร หัตถกรรมที่เชิดหน้าชูตาของเมืองนคร

ยุคสมัย ถมนคร – ประวัติ และผลงาน ช่างถมเมืองนคร

เครื่องถมเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่คนไทยภาคภูมิใจ ในฐานะเป็นประดิษฐกรรมอันเกิดจากความประณีตและความติดสร้างสรรค์ของ…

View More ยุคสมัย ถมนคร – ประวัติ และผลงาน ช่างถมเมืองนคร

ประวัติโรงเรียนช่างถม “ถมนคร” วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เดิมชื่อว่า “โรงเรียนช่างถม” ความเป็นมา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เด…

View More ประวัติโรงเรียนช่างถม “ถมนคร” วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

เครื่องถมเมืองนคร เครื่องถม @ถมนคร งานทำมือ แบบโบราณ

เครื่องถมเมืองนคร เครื่องถม นครศรีธรรมราช  แม้จะผลิตได้ไม่มาก แต่ก็ได้รับความนิยมแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะ เครื่อง…

View More เครื่องถมเมืองนคร เครื่องถม @ถมนคร งานทำมือ แบบโบราณ

อาจารย์ สุนทร พรหมแก้ว เครื่องถมเงิน-ถมทอง จ.นครศรีธรรมราช

เครื่องถมเงิน-ถมทอง จ.นครศรีธรรมราช : อาจารย์ สุนทร พรหมแก้ว  “ถมเงิน ถมทอง” ศิลปะล้ำค่าคนเมืองนคร อาจารย์ สุน…

View More อาจารย์ สุนทร พรหมแก้ว เครื่องถมเงิน-ถมทอง จ.นครศรีธรรมราช

อาจารย์ระไว สุดเฉลย ศิลปินแผ่นดินทอง‬ เครื่องถมนคร

1 ใน 3 งานฝีมือไทยอันทรงคุณค่า ของช่างศิลป์ไทย เครื่องถมนคร ที่ถูกกล่าวขานมาอย่างยาวนาน จากฝีมือของ อาจารย์ระไ…

View More อาจารย์ระไว สุดเฉลย ศิลปินแผ่นดินทอง‬ เครื่องถมนคร

ยาถม เครื่องถมเมืองนคร เนื้อยาถมจะเป็นสีดำสนิทเป็นเงามัน:089 1951991

ยาถม เครื่องถมเมืองนคร เนื้อยาถมจะเป็นสีดำสนิทเป็นเงามัน ร้านถมนคร ใช้ ยาถม ที่มีคุณภาพ จากช่างถมที่ชำนาญและปร…

View More ยาถม เครื่องถมเมืองนคร เนื้อยาถมจะเป็นสีดำสนิทเป็นเงามัน:089 1951991

เครื่องถมนคร เครื่องถมเมืองนคร

เครื่องถมนคร เครื่องถมเมืองนคร การทำเครื่องถมในปัจจุบัน นิยมใช้กรดกัดให้เป็นลวดลายแทนการแกะสลักด้วยมือ ที่จังห…

View More เครื่องถมนคร เครื่องถมเมืองนคร