กระเป๋าถมทอง

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ทรงถือกระเป๋าถมทอง หัตถศิลป์ลือเลื่องเมืองนคร

สมเด็จพระราชาธิบดี คาร์ลกุสตาฟแห่งสวีเดน เสด็จฯพร้อมด้วย สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ไปทรงเข้าร่วมงาน Royal Swedish Acedemy of Sciences

พระราชินีสวีเดน

ซึ่งในปีนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้เป็นตัวแทนในการรายงานผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ด้านงานวิทยาศาสตร์ในปีที่ผ่านมา และภายในงานสมเด็จพระราชาธิบดี คาร์ลกุสตาฟแห่งสวีเดนยังได้ทรงพระราชทานรางวัล the Göran Gustafsson Prize รางวัลด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวีเดน ณ Musikaliska Concert Hall กรุงสตอกโฮล์ม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562

Royal Swedish Acedemy of Sciences

ในการนี้สมเด็จพระราชินีซิลเวีย ทรงถือกระเป๋าถมทองอย่างสง่างาม เป็นที่ประจักษ์ว่างานศิลปหัตถกรรมไทยเป็นที่ชื่นชมและยอมรับในสังคมชั้นสูง แม้แต่ในหมู่พระราชวงศ์ต่างประเทศ และในระดับนานาชาติว่ามีความงดงามวิจิตรบรรจงและทรงคุณค่ายิ่ง

พระราชินีซิลเวียร์แห่งสวีเดน ทรงมีความผูกพันกับประเทศไทยและพระราชวงศ์ไทยอย่างแน่นแฟ้น ทรงเสด็จฯ เยือนไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะทั้งแบบเป็นทางการและเสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์หลายครั้ง โดยทรงมีความสนพระราชหฤทัยในด้านเด็กและสตรี รวมทั้งในงานศิลปหัตถกรรมไทย ประชาชนคนไทยต่างซาบซึ้งในพระราชจริยวัตรอันงดงามที่ได้ทรงเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลก

พระองค์ยังทรงให้ความสนใจในงานศิลปหัตถกรรมไทย ทรงเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลก

พระราชินีสวีเดน

สำหรับ ถมทองก็คือ ถมดำซึ่งจะมีความแตกต่างที่ลวดลาย คือ ลายสีเงินได้เปลี่ยนเป็นสีทอง ช่างถมจะเปียกหรือละลายทองคำให้เหลวเป็นน้ำ โดยใส่ทองแท่งลงในปรอท ปรอทจะละลายทองแท่งให้เป็นน้ำ ช่างถมจะชุบน้ำทองผสมปรอทด้วยพู่กัน เขียนทับลงบนลวดลายสีเงิน

การเขียนน้ำทองละลายปรอทนี้ จะต้องใช้ความประณีตเป็นอย่างมาก ต้องเขียนทับลงบนเส้นเงินเท่านั้น เมื่อเขียนเสร็จแล้ว จะใช้ความร้อนไล่ปรอทออกจากทอง ทองก็จะติดแน่นอยู่ บนพื้นที่เขียนน้ำทองนั้น ถมทองมีความงามตรงที่เป็นสีทอง ลวดลายกระจ่างเด่นชัด ทองที่ทาทับก็จะมีความคงทนนับร้อยปี

พระราชินีสวีเดน

ถมตะทอง เป็นศัพท์ของช่างถม หมายถึง วิธีการระบายทองคำ ละลายปรอท หรือแต้มทองเป็นแห่งๆ เฉพาะที่ มิใช่ระบายจนเต็มเนื้อที่อย่างเดียวกับการทำถมทอง โดยเอาทองคำแท้ๆ ใส่ลงในปรอท ทองละลายอยู่ในน้ำปรอท เมื่อเอาน้ำปรอทที่มีทองคำละลายปนอยู่ไปแต้มตามแห่งที่ต้องการให้เป็นสีทองนั้น

ในขั้นแรกปรอทจะยังคงอยู่ เมื่อไล่ด้วยความร้อนปรอทจะหนี ทองก็จะติดแน่นอยู่บนตำแหน่งหรือลายที่แต้มทองนั้น การแต้มทองหรือระบายทองในที่บางแห่งของถมดำ เป็นการเน้นจุดเด่น หรือต้องการแสดงอวดภาพหรือลายเด่นๆ ฉะนั้นเครื่องถมตะทองจึงเป็นของที่หายากกว่าถมเงินหรือถมทอง

-ขอบคุณข่าวและภาพ