กำไลพญานาค

บูชา พญานาค นำไปสู่ความสุข มีเสน่ห์ เมตตา เจรจาคล่อง

๏  ลูกเอ๋ย.. คนเป็นพญานาคมาเกิด เค้าจะมีความอดทน อดกลั้นสูง..มีศักดิ์ศรี… มันคือสัญชาติญาณของเทพนาคราช..  ผู้ใดเป็นพญานาคมาเกิดจะมีสิ่งนี้ติดตัวในสันดาน มีคุณธรรม จิตมีพลังสูง ทนต่อความทุกข์ ไม่ทุกข์ร้อนรนในสิ่งกระทบจิตของลูก..ขอลูกจงมีขันติ บารมีอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ ที่ประดังขึ้นมาบีบคั้นจิต.. พญานาคที่จะขึ้นมาโลกมนุษย์ได้ทุกองค์ต้องถูกทดสอบจากกษัตริย์นาคาธิบดีเรื่องขันตินะ

หากไม่มีความอดทนอดกลั้นก็ไม่มีทางจะข้ามภพข้ามชาติมาได้…ขอลูกๆทั้งหลายจงมีศักดิ์ศรี อดทน อดกลั้น ต่อสิ่งทั้งปวงความอิจฉาริษยา ความโกรธ โลภ หลง ราคะจะไม่มีในสายนาคราช ฝึกตนเองไว้นะลูก บุญกุศล คุณงามความดีทุกอย่างต้องทำ

กำไลพญานาคสีทอง

บุคคลที่จะมองเห็นหรือสัมผัสพญานาคได้คือใคร..??

๑.บุคคลที่บำเพ็ญสมณะธรรม…พญานาคเป็นภพภูมิที่ซ้อนทับระหว่างโลกมนุษย์ สวรรค์และบาดาลฯลฯ การถือศีลและการบำเพ็ญสมณะธรรมให้ถึงพร้อม อย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอริยบุคคล พระอรหันต์เจ้าและอริยบุคคลทั่วไป ถึงจะมองเห็น

๒.บุคคลที่มีบุรพกรรม คนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้บรรลุธรรมจะสามารถเข้าถึงภพภูมิพญานาคหรือเห็นพญานาคได้ด้วยเหตุเดียว คือมี “บุรพกรรม”ร่วมกันที่จำต้องเจอ หากมีกรรมร่วมกันที่จำต้องเจอ จำต้องเสวยกรรมร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็น อจิณไตย(เรื่องที่ไม่ควรคิด)เพราะยากต่อการคาดเดา ขึ้นอยู่กับวิบากกรรม ว่าจะส่งผลในลักษณะใด หากมีกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเข้าถึงธรรมหรือไม่ ก็สามารถเข้าถึงภพภูมินี้ได้

กำไลพญานาคสีเงิน

แต่การได้เห็นหรือเข้าถึงภพภูมิพญานาค เป็นเรื่องที่ยากที่สุด เพราะปกติแล้ว แต่ละภพภูมิจะไม่ยุ่งเกี่ยวกัน ต่างคนต่างอยู่ ถ้าไม่มีเหตุ หรือกรรมร่วมกันก็ยากที่จะมองเห็น เราจะมองเห็นพญานาคได้ตอนไหน? อย่างไร? ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่สามารถคิดหรือมโนไปเองได้….

 ๏ ความเชื่อส่วนตัวเจ้าค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณ ๏  

ความมั่งคั่ง ร่ำรวย โชคดี  |  จงบังเกิด กับลูกหลานปู่ ทุกท่าน

กำไลพญานาค
กำไลพญานาค วัสดุ : เงินแท้ 92.5% (Sterling) แบบบานพับ ล๊อกด้านข้าง
เป็นที่ทราบกันดี เมื่อบูชา พญานาค จะนำพาไปสู่ความสุข มีเสน่ห์ เมตตา เจรจาคล่อง ค้าขายดี มีความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย
กำไลพญานาคเงินแท้  ราคา:  4,999 บาท  |  กำไลพญานาคทาทองแท้  ราคา:  7,999 บาท   
สนใจทัก Line id: nakhononline | Tel:  089-1951991