หัวนอโม / หัวนะโม วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์

หัวนอโม (นะโม) วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง นครศรีธรรมราช

หัวนอโม หรือ หัวนะโม เป็นวัตถุทรงกลมขนาดเล็กสร้างด้วยเนื้อโลหะผสมประเภทสำริด มีตัวอักษรขอมอยู่ตรงกลาง อ่านว่าตัว “นอ “ หรือตัว “นะ “ ด้านหลังจะมีตราสัญาลักษณ์ต่างๆ…

กล่าวกันว่าสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชกษัตยิ์ผู้ทรงสถาปนา อาณาจักรนครศรีธรรมราชขึ้น เมื่อประมาณ 700 ปีก่อน และทรงเป็นพระเชษฐาของพระเจ้าจันทรภานุ หรือ องค์ “จตุคามรามเทพ “ พระองค์ทรงให้สร้างหัวนะโมไว้ด้วยพิธีกรรมอันสูงส่งของพราหมณ์ โดยอัญเชิญเทพเจ้าทั้งสามคือ พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม มาสถิตในหัวนะโม เป็นอักขระแทนองค์เทพเจ้า ทั้งสามโลก เพื่อเอาไปฝังหว่านรอบๆเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อป้องกันโรคห่าระบาด( อหิวาตกโรค ) ปรากฏว่าโรคห่าได้หายไปจากอณาจักรนครศรีธรรมราชจนสิ้น…

ปัจจุบันหัวนะโม ถือเป็นเครื่องรางของขลัง หรือวัตถุมงคลชื้นเอกของนครศรีธรรมราช พุทธคุณครอบจักรวาล เมตตามหานิยม โชคลาภ แคล้วคลาด ปลอดภัยแก่ผู้ที่อาราธนาบูชาติดตัว