เครื่องถมเงิน ถมทอง เป็นงานศิลปะเชิงช่างฝีมือชั้นสูงเป็นเครื่องราชบรรณาการ

นับแต่อดีต เครื่องถม เครื่องถมเงิน ถมทอง นั้นถือว่าเป็นของสูง เหมาะจะเป็นเครื่องราชูปโภคของกษัตริย์ หรืออย่างน้อยก็เป็นเครื่องยศของขุนนางชั้นสูง ทั้งยังใช้เป็นเครื่องราชบรรณาการสำหรับกษัตริย์ต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ เพราะเครื่องถมแต่ละชิ้นนั้นเป็นเงินแท้ ทำด้วยกรรมวิธีที่สลับซับซ้อน ต้องใช้ความละเอียดประณีตมาก
เท่าที่มีหลักฐานมีการใช้เครื่องถมเป็นเครื่องยศขุนนางมาตั้งแต่สมัยพระบรมไตรโลกนาถ ในสมัยพระนารายณ์มหาราช ก็มีหลักฐานปรากฏว่ามีรับสั่งให้เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
จัดหาช่างถมที่มีฝีมือเข้าไปทำเครื่องถม ณ กรุงศรีอยุธยา เพื่อส่งไปบรรณาการแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรม
แสดงว่าเครื่องถมนครนั้น มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางเป็นอย่างน้อย แม้ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ครั้นเสด็จเยือน
สหรัฐอเมริกาพร้อมพระราชโอรสพระราชธิดาและผู้ตามเสด็จอีกหลายท่าน เมื่อวันที่ 14 มิ.ย-14 ก.ค พ.ศ 2503
ในวันที่ 7-8 ก.ค เสด็จถึงบอสตัน แมสสาชูเสตต์ เสด็จไปโรงพยาบาลเมาว์ออเบินสถานที่ประสูติ มีหมอถวายการประสูติและนางพยาบาลผู้ช่วยมารับเสด็จ

หมอดับบลิว สจ๊วต วิตต์มอร์ ผู้ถวายการประสูติ พระราชทานหีบบุหรี่ถมทองให้
(หมอดับบลิว สจ๊วต วิตต์มอร์ผู้ถวายการประสูติ  พระราชทานหีบบุหรี่ถมทองให้)


(นางพยาบาล 4 คน ที่ช่วยหมอถวายการประสูติ พระราชทานตลับแป้งถมทองให้ )

ที่มา : ภาพจาก  talk.mthai.com/topic/77980