ถมนคร  : งานทำมือ ผลิตที่ละชิ้น โดยไม่ซ้ำกันในแต่ละชิ้นงานป็นที่ต้องการของคนที่ชอบงานหัตถศิลป์ มีเอกลักษณ์ ความสวยงาม และความประณีตในตัวผลิตภัณฑ์

ถมนคร : อนุรักษณ์เครื่องถมเมืองนคร สืบสานภูมิปัญญาบรรพชน ส่งเสริมอาชีพช่างถมเมืองนคร

 ประสาท เสมาพัฒน์ นาย ประสาท  เสมาพัฒน์
102/42  ซอย 17  ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
Phone:   089-195-1991
Facebook : facebook.com/prasats
Line ID:  nakhononline

Email:
prasats@hotmail.com

ใส่ความเห็น